Månadens bild

Tanken med månadens bild är att publicera en bild med anknytning till verksamheten i föreningen eller NKLJ, gärna med en intressant historia. Bidrag mottages tacksamt. Skicka ditt bidrag till info@nklj.org.

Juli 2024

Renovering av en vagn


Under vintern har Ulf och Sören gjort ett jättejobb med att renovera en godsfinka. Som krona på verket fixade Mikael en plåt som Peter Berggren kunde fylla med text. En bra representant för en Skyllbergsvagn.

Juni 2024

Plastslipers


Kreosot är ju inte det mest hållbara impregneringsmedlet för slipers. Vi planerar nu att testa slipers tillverkat av återvunnen plast. Dessa tillverkas av Wermlands plaståtervinning AB.Förutom att de inte släpper ut några gifter i naturen så binder de koldioxid.

Maj 2024

Förberedelser för årets trafikstart


När vi nu fått tillstånd att köra, och bestämt invigning så behöver vi bl.a. besiktiga våra fordon. Vad är bättre än att starta med vår trotjänare Z4p nr 1.

April 2024

Förberedelser för årets banarbetet


Nu släpper tjälen i marken och vi kan så smått komma igång med banarbete menförst ska maskiner servas och slipers kapas.

Mars 2024

Godsfinka


Arbetet med Gr411 är igång med de lokala krafterna i Hagfors. De tycker att arbetshelgerna inte räcker!

Februari 2024

Snart är det dags


Vi väntar otåligt på att vintern ska släppa sitt grepp om Hagfors och bangården. Nästa månad hoppas vi att komma igång igen.
Foto Ulf Johansson.

Januari 2024

Renoverad vägg


Eftersom den gamla väggen höll på att rasa så åtog sig kommunen att rusta upp väggen. Med skickliga hanverkare lyckades de verkligen bra. Så här ser slutresultatet ut.
Foto Ulf Johansson.

December 2023

Hur det startade


Nu så här mitt i vintern kan det vara kul att tänka tillbaka på hur det började sommaren 2020. Vi gick runt och tittade på samlingarna och såg potentialen i det igenväxta bangårdsområdet.

November 2023

Kämpe på ålderns höst


De sista åren på NKlJ så gjorde dessa kämpar lätt växlingstjänst i nya färger. Av de 15 AEG loken målades 4 av loken om i denna färgsättning och vid slutet fanns 2 stycken kvar, nr 33 som står inne i museet i Hagfors återigen ommålat till brunt och detta lok nr 41 som finns i renoverat skick på järnvägsmuseet i Gävle.
Foto Hans Petter Grøner.

Oktober 2023

Klassiska rallare


Så här bygger man en järnväg! I takt och med gott humör! Det är inte bara i Kiruna man kan se detta.

September 2023

Hårt arbete?


Vi har vid några tillfällen fått slipers från Uddeholm. Några av de mer ovanliga var dessa 5,75 meter långa slipers. Tolkningen av bilden kan vara att några tycker det är tungt medan andra bara tycker det är roligt.

Augusti 2023

Ursprunglig sträcka 1877


När järnvägen invigdes var det denna sträcka som var aktuell. Transporter av malm från gruvorna i sydöst till det nya järnverket i Hagfors och anslutning till Edebäck för transporter norrut på klarälven och till Skymnäs för transporter söderut.Denna planch hittades i museets förråd.

Juli 2023

Banarbetsvecka 2023


Vi blir hela tiden bättre och bättre på att byta slipers. Kunskapen ökar och nya verktyg tillkommer. Här demonstrerar Kenth vår nya spikmasking. Henric har blivit en baddare på att hantera vår traktorgrävare och kan nu både dra ut och skjuta in slipers.

Juni 2023

Framtida potential


I juni i samband med att museet öppnade för säsongen passade vi på att rulla ut en del av fordonen ur lokstallet. Tänk va kul att kunna köra dessa så småningom.
Lok 511, Personvagn Co28, Lok 502, Lok Z4p 1, Elrevionsvagn Italia samt Uddeholmaren

Maj 2023

Äntligen slipers


Bristen på slipers har varit ett akut problem för föreningen på senare tid. Nu har vi lyckats komma över ett parti begagnade slipers som vi har fraktat till Hagfors. Detta ska räcka för att vi ska kunna rusta upp delar av bangården så att trafiken kan starta. På bilden syns vår stolta Banshef Johan framför ca 100 av de införskaffade sliprarna.

April 2023

Banvallen mot Uddeholm


När NKlJ lades ner sparades spåret mellan Hagfors lokstallsområde och Uddeholm. En kraftig översvämning spolade bort delar av banvallen efter ett antal år och spåret förkortades till Stjärnsfors. När vi rustat upp spåret till Stjärnsfors så skulle det vara roligt att fortsätta till Uddeholm. Förutsättningarna finns ju.

Mars 2023

Bosse Bäver


Vår hedersmedlem har varit flitig i vinter och fällt flera träd som exempelvis denna björk. Sympatiskt nog har Bosse fällt denna över det gamla huvudspåret mot Hagfors station. Detta spår använder vi för närvarande inte. Bosses hydda ute i vattnet växer till imponerande storlek.

Februari 2023

Innan vi startade


Nu under vintern kan det vara bra att påminna sig om hur det såg ut i Hagfors innan vi startade 2020. Bilden visar spåret från lokstallet med vagnsskjulet på vänster sida.

Januari 2023

Vintervila i Hagfors


Lokstallet i Hagfors ligger lugnt och stilla och väntar på att vintern ska släppa sitt grepp så att vi kan komma dit och fortsätta vårt arbete. 11-12 mars hoppas vi att det är lite mer vårlikt och att många sugna medlemmar dyker upp.

December 2022

Vintervila i lokstallet


Här ses de stora dieselloken samlade i lokstallet för vintervila. Till sommaren ska förhoppningsvis det yttersta loket Z4p nr 1 ut och åka på bangården. I mitten står det fullt fungerande lok 511 och längst in lok 502 som inte har en fungerande transmission.

November 2022

Utflykt på östra bandelen


Inför nedläggningen av östra bandelen anordnades 1974 en utflykt med Yo1p nr 55.

Rälsbussen i vinterskrud ses här mellan Sundsjön och Gumma.

Denna bild är tagen av Gunnar Larsson som har donerat flera bilder från den utflykten och även andra NKlJ motiv till föreningen.

Var du möjligvis med på denna tur?

Oktober 2022

NKlJ fordon i förskingring


På MRO´s höstmöte (museibanornas riksorganisation) bjöds vi på en tur på Jädraås Tallås järnväg (JTJ) nu i oktober. Med i tåget var denna vackra vagn från NKlJ (och KMJ)

September 2022

Småfordon


Det är inte bara stora fordon som är värt att uppmärksamma. Vid en omflyttning av fordonen i September samlade vi dessa fordon på vändskivan. Främst vår JW15 som bl.a. gjort ett gästspel i Galtström för ett antal år sedan. Bandressinen BM 1 behöver en översyn av den gamla engelska fordmotorn. Därefter en tralla som vi ska bygga till en banarbetsvagn. Sist i raden en modern gäsklippare som konverterats för att kunna gå på järnvägsspår och hålla banan körbar för dressintrafiken-

Augusti 2022

Vändskiva


Det andra stora projektet i sommar har varit vändskivan. Från specialsågat virke från sågen i Ransäter till behandling av virket med tjära och terpentin till borstning och målning av fundamentet så har projektet nått halvvägs. Nu kan vi säkert manövrera vändskivan. Nästa säsong kan vi slutföra resten.

Juli 2022

Banarbetsvecka


Vi arrangerade vår första banarbetsvecka där vi arbetade med vändskivan, röjde sly, bytte fler slipers i spåret och inte minst gav oss på att byta alla slipers i den viktigaste växlen i vår anläggning. Ingen av oss har tidigare gjort detta men med goda råd från kollegor i branchen och vissa omtag så ser resultatet riktigt bra ut. På bilden syns några av de stolta rallarna som deltog.


Juni 2022

Öppet hus


Årets öppethus dag lockade många besökare som kunde titta på museet och inte minst en chans för oss att visa upp vår verksamhet.


Foto Stefan Nilsson.


Maj 2022

Vändskivan


Under våren har vi kommit igång ordentligt med att renovera vändskivan. På bilden ses projektledaren Mats Heder i färd med att fästa det nya trädäcket, assisterad av Gunnar Nilssson.


Foto Stefan Nilsson


April 2022

Slipers nr 1


Vi har nu lånat en slipersbytare som vi har fått att fungera och nu söndagen den 24/4-2022 kunde vi byta den första slipersen på banan. Troligen är detta den första bytta slipersen sen rivningen av banan för mer än 30 år sedan. Vi lärde oss massor! Nu är det bara att träna upp kapaciteten och börja beta av den underhålls skuld som finns.


Mars 2022

Gamla kämpar


När Faluloken tagit över den tunga trafiken blev många av de 15 AEG loken överflödiga efter mer än 40 års hård drift. Här ses fyra lok utanför lokstallet i Hagfors. Fyra lok blev dock kvar och målades i färgkominationen rött/creme som vi så väl känner igen. Denna bild är tagen av Hans Petter Grøner runt 1968-70.


Februari 2022

Nyleverans till NKlJ


NKlJ fortsatte att anskaffa vagnar. Denna bild är tagen ca 1968 och visar en leverans av Qp vagnar från Interconsult i Falkenberg. Även denna bild är tagen av Hans Petter Grøner.


Januari 2022

Gåva till föreningen


I slutet av året fick föreningen ett antal bilder i gåva från dödsboet efter Hans Petter Grøner. Bilderna är tagna år ca 1970 och vi kommer att publicera dem här efterhand.
Eftersom vi håller på med syskonet till rälsbussen på bilden så tyckte vi att denna bild passar bra. Yo1p 52 på bilden är som många av er vet numera bosatt vid AGJ. Tänk om 55an och 52an någon gång i framtiden kan mötas igen!


December 2021

Spöktåg


Det var mer än 30 år sedan riktiga tåg sågs lämna Uddeholms station sena vinterkvällar. Kanske kan man ännu idag ana tågen om man låter fantasin flöda. Ett annat alternativ är att man engagerar  sig i föreningen och får det att hända på riktigt.

Fotograf för denna stämningsfulla bild är

Peter Stilbs.


November 2021

Hjulmarknad


Vi deltog för första gången på Hjulmarknaden tillsammans med museet.

Många var nyfikna på våra planer och hoppas kunna komma och hälsa på. Lars T Stenssons bok gick åt som smör i solsken och Lars Qvicks modell av området blev en publikmagnet som fångade mångas uppmärksamhet. På bilden syns Bengt Fura och Christina Axelsson.


Oktober 2021

Banarbete


Vi får låna denna slipersbytare av AGJ. Maskinen byggdes ursprungligen i verkstan i Hagfors. Nu fattas bara ett hydraulaggregat. Några tips?


September 2021

Mera drömmar


Så här kan premiärtåget se ut sommaren 2022. Förberedande arbeten pågår.


Augusti 2021

Drömmar?


Kan ni tänka er denna med batteridrift på banan inom några år? Visst skulle det vara kul!

Juli 2021

Fokus på bana 


Denna bild får symbolisera månadens fokus på banan. Vi gjorde ett studiebesök på banarbetsveckan på hos JTJ där vi lärde oss massor. Inventering av anläggningen som här visar att vi har mycket arbete framför oss men med 43 kg räler på linjen så ska det nog det räcka i alla fall. Möjligen behöver vi byta några slipers. :) Vi har också haft hjälp av MRO för att komma igång med tillståndsprocessen.







Juni 2021

Z4p nr 1 startas upp 
Foto 2021 06 05 Stefan Nilsson. 


För första gångnen på många år kunde vi starta upp Lokomotor Z4p nr 1. Den raka 8:an gick igång direkt och mullrade på sitt karakteristiska sätt. Väl värt en månadens bild. Det känns som en milstolpe för föreningen.







Maj 2021

Bäverfällning  vid  Dressinspåret Hagfors Järnvägs Museum.  Foto 2021 03 30  Lars Quick. 


Aspen är 25 cm vid roten och 10 - 12 meter lång. Bävern fällde aspen rakt över båda spåren och mot skärmtaket där det står någon godsvagn. Bävern hade lämnat rotstocken c:a 5 -6 meter och kapat topp-stocken i mindre bitar  50 - 60 cm. Bitarna, grenar och kvistar som hade hamnat över dressin spåret hade hen dragit ner till vattnet som ligger  20 - talet meter från trädfällningen.Den stora bäverhyddan  ( 2 meter hög och 5 meter i diameter ) ligger c:a 100 meter från trädfällningen på en udde i våtmarken där före detta Örsjöbäcken rinner ut i Hagälven . Trädfällningen upptäcktes 30 mars och har troligen skett i november.Bäverns beslut att lägga hyddan där den ligger ur bl.a. transportsynpunkt var för stunden och framtiden  mycket klokt och genomtänkt vilket man inte kan säga att nedläggningen av NKlJ-banan var.

Foto och text Lars Quick.

April 2021

Uddeholmaren

Inget fordon väcker mer känslor på NKlJ än detta rälsbusståg. Här ses det bevarade fordonet på sin senaste resa från Karlstad till Hagfors för 40 år sedan i April 1981. Föreningen som bildades förra året kommer ofta tillbaka till frågan: Kan vi få Uddeholmaren tillbaka ut på spåret igen? Visst skulle det vara ett kul projekt!

Foto Ulf Smedbo

Mars 2021

Dubbla ASEA lok var inte så vanliga när denna bild togs 1976 av Björn Fura. Loken hade ännu inte multipel utrustning. Anledningen denna dag var inte ett långt och tungt tåg utan istället ett krånglande lok som efter att ha dragit timmertåget ner till Munkfors fick följa med tillbaka till Hagfors.

Februari 2021

Sjögrändskurvan

Troligen ett av de vanligaste ställena att ta kort på tågen mellan Hagfors och Deje. Här är ett bidrag från trafiken sommaren 1976.

Foto Björn Fura

Januari 2021

Dessa kämpande trotjänare som nu hunnit bli 100 år förtjänar ytterligare en månadens bild. I södra delen av NKlJ på treskensspåret mellan Karlstad och Skoghall skötte NKlJ själva trafiken till stor del även för normalspårvagnarna som här 1964.

December 2020

Här inpekterar lokföraren att allt står rätt till inför att ytterligare ett stort antal vagnar ska rampas en dag på denna sista trafiksäsong 1990. Foto Björn Fura

November 2020

När NKlJ fått de nya ASEA loken levererade, så skrotades de flesta av AEG loken.

Fyra stycken blev dock kvar och målades i de nya färgerna. De användes framförallt i växling och här är lok 33 på väg upp till virkesterminalen sommaren 1976. Just detta lok finns bevarat på museet.

Tre av loken tillverkades 1920 och resten 1921. Det betyder att detta lok är ganska precis 100 år, även om loket bara var drygt 55 år när bilden togs.

Foto Björn Fura

Oktober 2020

NKlJs norra utpost Edebäck. Härifrån kunde man fortsätta ytterligare 100 km norrut på Klarälven. Det fanns planer på att dra järnvägen längre norrut men de förverkligades aldrig. Nu är det inte mycket som avslöjar att det här fanns en station.

September 2020

För precis 30 år sedan den 28/9-90 körde Bror Henriksson det sista ordinarie tåget på NKlJ. Många är vi som träffade denna hjäpsamma och trevliga lokförare. Peter Nordqvist var en av dem och det är Peter som bidragit med denna bild.

Augusti 2020

Förenings första resultat efter slyröjning vid en träff i Hagfors sommaren 2020.