Första arbetshelg i år är inplanerad till 11-12:e mars.

Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Kort historik

NKLJ Normark klarälvens järnvägar

Detta är namnet på det sammanhängande smalspåriga järnvägsnät som Uddehomsbolaget lät bygga. Första delen invigdes 1877 och slutligen sträckte sig banan från Filipstad över Hagfors, Munksfors, Deje ner till Karlstads östra och slutligen till Skoghall, dit järnvägen kom 1915. Den sista biten som lades ner var Hagfors-Deje. Den lades ner 1990. Järnvägen var smalspårig och hade den i Sverige vanliga spårvidden 891 mm (3 svenska fot).

Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2022 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mail med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mailadress till medlem@nklj.org


Som medlem får du gratis inträde till museet (normalt 80kr) och utskick löpande via mail kring vad som häder inom föreningen.


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter

Arbetshelger under 2023

Preliminärt schema för  1:a halvåret 2023

Mars:   11-12:e

April:   1-2:a och 22-23:e

Maj      6-7:e och 20-21:a

Juni:    3-4:e och 17-18:e

Juli:     6-11:e (långhelg)

Vi arbetar normalt kl 9-17 på lördag och 9-14 på söndag.


Dessutom kommer vi planera in en större banarbetsaktivitet under våren. Detaljer kommer så småningom.


Nya aktiviteter kan tillkomma och vissa arbetsdagar kan bli helger så håll utkik här på hemsidan.


Anmäl gärna deltagande i förväg.

  

Projekt

Projekt vändskiva

Vänförening tillsammans med kommunen driver detta projekt för att säkerställa säkerheten och få till en välbehövlig renovereing av fundament och trädäck. Vi håller på att färdigställa första halvan av trädäcket och har målat ena halvan av fundamentet.

Projektledare Mats Heder

Projekt Yo1p nr 55

Vi har som mål att göra rälsbussen körduglig. Frusna cylinderhuvuden har fördröjt projektet något men nu pågår ihopmontering av motorn samt genomgång av elsystemet. Till detta projekt får vi bidrag från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, men fler bidrag är önskvärda. Sätt in pengar på vårt konto eller Swisha. Skriv Hildingen i meddelandefältet.

Projektledare Kenth Olsson

Projekt Bana

Som inledande projekt renoverar vi en del av banan på bangåden i anslutning till loksatallet och järnvägsmuseet. Vi har kommit igång med projektet med en lånad slipersbytare och lär oss mycket för varje gång vi arbetar.

Vi har fått ett antal slipers från Uddeholm men för att lyckas behöver vi fler slipers så därför är bidrag önskvärda. Sätt in pengar på vårt konto eller Swisha. Skriv Slipers i meddelandefältet. En slipers kostar drygt 300kr.

Projektledare Johan Stensson

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    bengt.fura@nklj.org

Sekreterare      Stefan Nilsson                sekreterare@nklj.org        

Kassör             Hans Hemmingsson        kassor@nklj.org

Ledamot          Kenth Olsson                  kentholsson3500@gmail.org

Ledamot          Johan Stenson                johan.stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     jan-anders.johansson@nklj.org

Ledamot          Mats Heder                    mats.heder@nklj.org

Adjungerad      Tina Bergenbrink            tina.bergenbrink@edu.hagfors.se

Kontakta oss