Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2021 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mail med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mailadress till medlem@nklj.org


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter

Studiecirklar

Vi planerar för närvarande att starta några studiecirklar digitalt under vintern. Detaljer kring detta publiceras här och inbjudan kommer också att skickas till medlemmarna

I april drar vi igång träffarna i Hagfors igen

Vi kommer att ha tågsläpp 25/4. Mer detaljer kring detta kommer att publiceras kontinuerligt här på hemsidan.

Projekt

Ett projekt som redan inletts är att säkerställa funktionen på vändskivan. Gropen behöver rensas och överbyggnaden ersättas samt att se över drivmekanismen.

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    Bengt.Fura@nklj.org

Kassör             Stefan Nilsson                Kassor@nklj.org        

Sekreterare      Urban Lavén                  Urban.Laven@tagakeriet.se

Ledamot          Per-Martin Svärd            Medlem@nklj.org

Ledamot          Johan Stenson                Johan.Stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     Jan-Anders.Johansson@nklj.org

Ledamot          Tina Bergenbrink            Tina.bergenbrink@edu.hagfors.se

Kontakta oss