Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2021 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mail med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mailadress till medlem@nklj.org


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter


Arbetsdag 24/4 i Hagfors kl 9-15 Inställd pga smittskyddsläget

Tågsläpp 16/5 i Hagfors kl 10-14 Inställt pga smittskyddslägetÅrsmöte 25/4 kl 15

Mötet kommer att hållas digitalt pga smittskyddsläget.För inbjudan kan du skicka en förfrågan till info@nklj.org

Arbetsdagar under försommaren

Vi startar med några arbetsdagar för att sedan utvärdera frekvens och innehåll.  Vi prövar med lördagar kl 9-15


15/5

5/6

3/7

Finns intresse för fler arbetsdagar så hör av er.

Projekt

Ett projekt som redan inletts är att säkerställa funktionen på vändskivan. Gropen behöver rensas och överbyggnaden ersättas samt att se över drivmekanismen.

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    Bengt.Fura@nklj.org

Kassör             Stefan Nilsson                Kassor@nklj.org        

Sekreterare      Urban Lavén                  Urban.Laven@tagakeriet.se

Ledamot          Per-Martin Svärd            Medlem@nklj.org

Ledamot          Johan Stenson                Johan.Stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     Jan-Anders.Johansson@nklj.org

Ledamot          Tina Bergenbrink            Tina.bergenbrink@edu.hagfors.se

Kontakta oss