Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Kort historik

NKLJ Normark klarälvens järnvägar

Detta är namnet på det sammanhängande smalspåriga järnvägsnät som Uddehomsbolaget lät bygga. Första delen invigdes 1877 och slutligen sträckte sig banan från Filipstad över Hagfors, Munksfors, Deje ner till Karlstads östra och slutligen till Skoghall, dit järnvägen kom 1915. Den sista biten som lades ner var Hagfors-Deje. Den lades ner 1990. Järnvägen var smalspårig och hade den i Sverige vanliga spårvidden 891 mm (3 svenska fot).

Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2021 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mail med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mailadress till medlem@nklj.org


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter

Arbetsdagar under 2022

Nästa arbetsdag 5:e Mars 2022

Vi arbetar normalt var tredje lördag kl 9-15


Kommande arbesdagar


Mars:   5:e och 19:e därefter var tredje vecka. Vissa helger kommer även 2 dagars arbete planeras in.


Anmäl gärna deltagande i förväg.


Projekt

Ett projekt som redan inletts är att säkerställa funktionen på vändskivan. Gropen behöver rensas och överbyggnaden ersättas samt att se över drivmekanismen.

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    bengt.fura@nklj.org

Sekreterare      Stefan Nilsson                sekreterare@nklj.org        

Kassör             Hans Hemmingsson        kassor@nklj.org

Ledamot          Per-Martin Svärd             medlem@nklj.org

Ledamot          Johan Stenson                johan.stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     jan-anders.johansson@nklj.org

Ledamot          Mats Heder                    mats.heder@nklj.org

Adjungerad      Tina Bergenbrink            tina.bergenbrink@edu.hagfors.se

Kontakta oss