Vår vision


Utveckla besöksverksamheten kring museet med målet att det ska gå att erbjuda turisttrafik med NKLJ-tåg mellan Hagfors och Stjärnsfors.


Långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet efter NKLJ, dvs lok, vagnar, byggnader samt järnvägen mellan Hagfors och Stjärnsfors men även foton, dokument, berättelser och föremål med koppling till järnvägen.


Bli medlem

Stöd vår verksamhet

Medlemsavgift för 2021 är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familjemedlemskap


Bankgiro 5563-9371

Swish 1233472529


Vid betalning skriv ditt namn. Skicka även ett mail med dina kontaktuppgifter,

namn, adress, telefonnummer samt mailadress till medlem@nklj.org


Gåvor och bidrag till våra projekt
mottages också tacksamt. Skriv gåva eller namngivet projekt.


Kommande aktiviteter

Arbetsdagar under försommaren

Vi startar med några arbetsdagar för att sedan utvärdera frekvens och innehåll.  Vi prövar med lördagar kl 9-15


3/7

Finns intresse för fler arbetsdagar så hör av er.

Öppet hus museet 12:e Juni

I samarbete med museet anordnar vi ett öppet hus för att visa upp vår verksamhet och förhoppningsvis locka nya medlemmar som aktiva eller stödjande.

Vi hoppas kunna visa upp lokstallet med en mullrande Z4p utanför.

Nästa arbetshelg 3 Juli

Vi fortsätter arbetet med att ställa iordning området och lokstallet. Även arbeten med fordon kommer att fortgå.

Projekt

Ett projekt som redan inletts är att säkerställa funktionen på vändskivan. Gropen behöver rensas och överbyggnaden ersättas samt att se över drivmekanismen.

Hitta till museet

 Hagfors Järnvägsmuseum

 Uvedsvägen 7

 683 33 Hagfors

Styrelsen

Ordförande       Bengt Fura                    bengt.fura@nklj.org

Sekreterare      Stefan Nilsson                sekreterare@nklj.org        

Kassör             Hans Hemmingsson        kassor@nklj.org

Ledamot          Per-Martin Svärd             medlem@nklj.org

Ledamot          Johan Stenson                johan.stenson@nklj.org

Ledamot          Jan-Anders Johansson     jan-anders.johansson@nklj.org

Ledamot          Mats Heder                    mats.heder@nklj.org

Adjungerad      Tina Bergenbrink            tina.bergenbrinks@edu.hagfors.se

Kontakta oss