Samlingar från Museet

Ett urval av samlingarna i Hagfors. Denna sektion kommer att byggas ut med tiden. Bidra gärna med uppgifter och bilder från tiden då tågen var i drift.

Ånglok

UA


Tillverkningsår:       1874

Tillverkare: Henry Hughes

Vikt:                      9 ton

Dragkraft:            0,5 Mp


Detta var banans första lok.

Loket är uppställt i Museet

Lovisa Tranaea


Tillerkningsår:                  1875

Tillvekare: Avonside Engineering

Vikt:                             19 ton

Dragkraft:                     2.0 Mp


Loket är uppställt i museet.

Hagfors


Tillverkningsår:             1883

Tillverkare:     Nydqvist&Holm


Loket är tillverkat med liknande specifikation som Lovisa Tranaea och Bengt Geijer

Ellok

AEG lok nr 33


AEG loken levererades i samband med att NKlJ elekrifierades 1920-21. Detta är troligen den största leveransen i antal av en enskild loktyp till en svensk privat järnväg nämligen 15 st. Nummerserien blev 31-45. Lok 33 finns bevarat i Hagfors och lok 41 finns bevarat på järnvägsmuseum i Gävle.


Tekniska Data
Axelföljd:              1´C1´
Vikt:                    41 ton

Längd:              9320 mm
Motor:                     AEG
Effekt:                 485 hk
Dragkraft:             6,3 Mp
Högsta hastighet: 60 km/h
Byggd:                    1920
Tillverkare:      AEG Berlin

Lok "ASEA" 102 Munkfors och 105 Stjärnsfors


När NKlJ behövde nya lok så vände man sig till ASEA och ASJ, vilket resulterade i 3 lok 1960 och ytterligare 3 lok 1966. Dessa fick både nummer och namn. 101 Hagfors, 102 Munkfors, 103 Skoghall, 104 Uddeholm, 105 Stjärnsfors, 106 Storfors. Förutom loken i Hagfors finns lok 104 bevarat av Anten Gräfsnäs Järnväg.


Tekniska Data

Axelföljd:                   D
Vikt:                 35,2 ton

Längd:             9450 mm
Motor:                   ASEA
Effekt:                 900 hk

Dragkraft:           11,6 Mp

Högsta hastighet: 60 km/h

Byggd:           1960, 1966
Tillverkare:  ASEA och ASJ

Diesellok

Z4p nr1


Till NKlJ levererades denna första Z4p 1951. Ytterligare en Z4p nr 2 levererades 1956, då den något modernare ”sportmodellen”. Denna finns bevarad hos JTJ. NKlJ övertog dessutom 2 st Z4p, nr 3 och 4 av den äldre typen från Riddarhytte AB i slutet av 60-talet då den verksamheten lades ner. De ändrades då till 891mm spårvidd från att ha haft 1093mm spårvidd tidigare. En av dessa, nämligen nr 4 har nu åter hamnat i Köping och återigen fått spårvidden 1093mm hos Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening.

Ytterligare en liknande lokomotor fanns på NKlJ spår nämligen Munkfors bruks lokomotor. Den levererades redan 1948 men hade något kortare hjulbas och en annan motor. Den finns bevarad hos Skara Lundsbrunns järnväg.


Tekniska data:

Vikt:                      14 ton
Längd:                6400 mm
Motor:    Scania Vabis D812
Effekt:                    180hk
Dragkraft:              4,2 Mp
Högsta hastighet:   40km/h
Byggd                      1951

Tillverkare:Kalmar Verkstad


Industrilok 502


I Hagfors lokstall står detta industrilok med havererad växel. Systerloket 501 finns hos Skara Lundsbrunns järnväg.


Tekniska data:
Vikt:                        20 ton

Längd:                  5850 mm

Motor:          MWM RHS 418S

Effekt:                     140 hk

Högsta hastighet:     21 km/h

Tillverkare: Arnold Jung

Tillverkningsnummer 11821 år 1953

Industrilok 511


Detta dieselelektriska industrilok gick i trafik inne på Uddeholmsbolagets område fram till 2020 då det skänktes till museet.


Tekniska data:

Motor:       Scania D8 (ursprungligen Scania Vabis D50)

Elmotor : ESAB DBB 40kW

Radiostyrt

Tillverkare: Oskarhamns varv

Tillverkningsnummer 234 år 1962

Jenbach 15


Teckniska data:

Vikt:                       3,2 ton

Motor:               Jenbach 15, 15hk

Tillverkare; Jenbacher Werke

Tillverkningsnummer 1190 år 1954

Loket användes vid UHB/Skogsförvaltningens centraldepå i Stjärnsfors men ställdes av 1969 för att sedan användas 1975 vid rivningen av sträckan Musjöheden-Finnshyttan.

Z4p 1 i Hagfors Sommaren 2020

Rälsbussar

Yo1p 55


Tillverkningsår:          1950

Tillverkare: Hilding Carlsson


NKlJ köpte 5 räsbussar 1948 nr 51-55 tillsammans med ett antal släp.

Förutom denna vagn finns även vagn 52 bevarad hos Anten Gräfsnäs järnväg.

Uddeholmaren Yoap


Tillverkningsår:                1956

Tillverkare:       Hilding Carlsson

Högsta hastighet:         90 km/h


NKlJs sista försök att modernisera persontrafiken var att sätta dessa två rälsbusståg i trafik. Tyvärr varade detta bara fram till 1964 då persontrafiken lades ner. Ett tågsätt finns bevarat uppdelat på en motorvagn i museet och de två andra delarna i lokstallet. Detta var Sveriges snabbaste smalspårsfordon fram till x15p levererades till Roslagsbanan 2021. Enligt informella källor kunde Uddeholmaren köra ännu snabbare på de södra delarna av banan där det fanns några långa raksträckor.

Personvagnar

Personvagn Co28


Denna personvagn byggdes 1942 på NKlJs verkstad av delar från tre olika vagnar. Korgarna togs från 2 axliga C1018 och C 1021. Underedet kom från CDFo 17. Detta är för närvarande den enda personvagnen som finns i Hagfors.

Godsvagnar

I en sammanställning gjord av Einar Severin 1976 kan man utläsa följande kring flottan av godsvagnar:

Typ                  litt.                    Antal

Timmer             Qp                     101
                       O                      139

Öppna              M+                      30
                       O                         7
                       O                       67
                       NNr                      2

Tankvagnar        Q                         6
                       Qo                      13

Malmvagnar       Mo                      16

Koksvagnar        L                        12

Transportörer     kort 8,7m             56
                       lång 9,0m             10

Totalt 459 godsvagnar som räknades till den rullande materielen i denna sammanställning. Till detta ska läggas de täckta godsvagnarna som har sparats. I den mån de användes så tillhörde de troligen banavdelningen.

Timmervagnar


NKlJs sista stora vagnsbeställning bestod av 100st timmervagnar Qp nr 2101-2200 och 50st öppna vagnar. Dessa levererade under 1968. Av dessa timmervagnar finns några kvar i Hagfors bl.a den sista levererade vagnen nr 2200. Dessutom fanns en ombyggd O vagn som var prototyp nr 1897.

Öppna godsvagnar


M+ 950, 937 finns bevarade. Dessa användes tidigare som malmvagnar.

O vagnar finns även bevarade.

Op nr 1971-2020 Nr 1973, 1991, 1998 och 2012 finns bevarad. Dessa vagnar levererades samtidigt med de sista timmervagnarna med liknande prestanda. De lastade 18 ton.

Täckta godsvagnar


Två stycken täckta vagnar finns bevarade. G639 samt Gr413 som användes för arbeten på kontaktledningen och därför hade en arbetsplatform på taket. Gr vagnen är en av de vagnar som NKlJ köpte frå Skyllbergs bruk när järnvägen Askersund-Skyllberg-Lerviks järnväg las ner 1955.

Tankvagnar


I samlingarna finns tre bevarade tankvagnar som väl representerar den ganska omfattande flottan av tankvagnar som användes för transport av olja till stålverket i Hagfors.

4axlig AGV 20012 volym 29,72 m3 vikt 14500kg
4axlig Christian Olsson, 20008 Lr 29,4 ton

Rymd 29 m3, Vr 15470 kg med självbärande tank. Sammanlagt fanns det 13st 4 axliga tankvagnar 1976.

3 axlig, litt. Q. Av denna typ fanns 6 st 1976. Dessa var byggda på treaxliga malmvagns chassin.

Malmvagnar och containervagnar


En malmvagn Mo finns bevarad av de 16st. som fanns 1976. Flera har byggts om till containervagnar där en finns bevarad i Hagfors. De överblivna baljorna har satts på 2 axliga vagnar för att bli grusvagnar som bl.a. rullar på roslagsbanan idag.

Koksvagnar


Dessa var ombyggda O vagnar. 2st. står utanför lokstallet i ganska förfallet skick.

Transportörer (överföringsvagnar)


2 stycken finns bevarade. En står utanför museet med en normalspårsvagn upplastad  och den andra är ombyggd för att kunna användas vid ban underhåll där en hjullastare eller dyligt kan köra upp på transportören (nr 2301)

Övriga

Typ Ångvagn

Italia
Elrevisionsvagn